KopiaAPPLICATIONDEADLINE-2

Regulamin oraz repertuar konkursowy

I. Organizatorzy

International Bach Solo Competition organizowany jest przez Fundację Pro Cello z siedzibą w Poznaniu przy ul. Brzechwy 71 KRS 300711602

II. Jury

Joanna Kreft – skrzypce, Ewa Guzowska – altówka, Tomasz Lisiecki – wiolonczela – dyrektor konkursu

III. Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych II stopnia, studenci oraz absolwenci akademii muzycznych.
 2. Konkurs będzie się odbywał w sześciu kategoriach, po dwie, dla każdej specjalności.

Skrzypce

 • Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych II stopnia (do 20 roku życia)
 • Kategoria II – studenci i absolwenci akademii muzycznych (do 28 roku życia)

Altówka

 • Kategoria III – uczniowie szkół muzycznych II stopnia (do 20 roku życia)
 • Kategoria IV – studenci i absolwenci akademii muzycznych (do 28 roku życia)

Wiolonczela

 • Kategoria V – uczniowie szkół muzycznych II stopnia (do 20 roku życia)
 • Kategoria VI – studenci i absolwenci akademii muzycznych (do 28 roku życia)

IV. Zgłoszenia 

 1. Zgłoszenia na konkurs następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie konkursu www.bachsolocompetition.pl
 2. Wypełniony formularz wraz z linkiem do nagrania I etapu na kanale YouTube powinien zostać dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.
 3. Wraz z wypełnieniem formularza uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Płatnościnależy dokonać za pomocą zintegrowanego z formularzem systemu płatności PRZELEWY24, STRIPE lub kartą kredytową. Opłata wpisowa wynosi odpowiednio:
  • 170,00 zł dla uczestników z Polski
  • 80,00 EUR dla uczestników z zagranicy

V. Przebieg konkursu

 1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. 
 2. Pierwszy etap to ocena nadesłanych do dnia 15 czerwca 2021 r. nagrań uczestników.
 3. Wszystkie nagrania z I etapu zostaną udostępnione publiczności w terminie 15 – 30 czerwca 2021 r.
 4. Spośród wysłanych nagrań jury wybierze od 3 do 6 osób z każdej grupy do II etapu.
 5. II etap, to otwarte przesłuchania konkursowe, które odbędą się w dniach 23-24.10 2021 r. w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu.
 6. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie www.bachsolocompetition.pl w termine do dnia 30 czerwca 2021 r.
 7. Uczestnicy w II etapie występować będą w porządku alfabetycznym. Litera ustalająca kolejność występów uczestników II etapu zostanie ustalona przez organizatora w drodze losowania i będzie ogłoszona wraz z wyborem uczestników rundy finałowej do dnia 30 czerwca 2021 r.

 VI. Program

Kategoria I – Skrzypce: uczniowie szkół II stopnia

I etap – nagranie video, wybór jednego z poniższych punktów

Program:

 • Siciliana i Presto z I Sonaty g-moll BWV 1001,
 • Allemanda i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Corrente i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Sarabande i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Tempo di Borea i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Andante i Allegro z II Sonaty a-moll BWV 1003,
 • Allemanda i Corrente z II Sonaty d-moll BWV 1004,
 • Sarabanda i Giga z II Sonaty d-moll BWV 1004,
 • Largo i Allegro Assai z III Sonaty C-dur BWV 1005,
 • Preludio i Loure z III Partity E-dur BWV 1006,
 • Loure i Gavotte en rondeau z III Partity E-dur BWV 1006,
 • Menuet I, Menuet II, Bourrée,
 • Gigue z III Partity E-dur BWV 1006

Finał

Uwaga: Wybór części z II etapu NIE MOŻE się pokrywać z wyborem części z I etapu

Program:

 • Siciliana i Presto z I Sonaty g-moll BWV 1001,
 • Allemanda i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Corrente i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Sarabande i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Tempo di Borea I Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Andante i Allegro z II Sonaty a-moll BWV 1003,
 • Allemanda i Corrente z II Sonaty d-moll BWV 1004,
 • Sarabanda i Giga z II Sonaty d-moll BWV 1004,
 • Largo i Allegro Assai z III Sonaty C-dur BWV 1005,
 • Preludio i Loure z III Partity E-dur BWV 1006,
 • Loure i Gavotte en rondeau z III Partity E-dur BWV 1006,
 • Menuet I, Menuet II, Bourrée,
 • Gigue z III Partity E-dur BWV 1006

Uwaga: Uczeń ma prawo wystąpić w kategorii II.

 

Kategoria II – Skrzypce: studenci i absolwenci

I etap – nagranie video

Program:

 • Siciliana i Presto z I Sonaty g-moll BWV 1001,
 • Allemanda i Double, Corrente i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Sarabande i Double, Tempo di Borea i Double z I Partity h-moll BWV 1002,
 • Andante i Allegro z II Sonaty a-moll BWV 1003,
  Allemanda i Corrente z II Sonaty d-moll BWV 1004,
 • Sarabanda i Giga z II Sonaty d-moll BWV 1004,
 • Largo i Allegro Assai z III Sonaty C-dur BWV 1005,
 • Preludio i Loure z III Partity E-dur BWV 1006,
 • Loure i Gavotte en rondeau z III Partity E-dur BWV 1006,
 • Menuet I, Menuet II, Bourrée, Gigue z III Partity E-dur BWV 1006

II etap

Program:

 • Dowolna Sonata lub Partita na skrzypce solo BWV 1001 – 1006

 

Kategoria III – Altówka: uczniowie szkół II stopnia

I etap – nagranie video

Program:

 • Allemande i Courante lub Sarabanda i Gigue z dowolnie wybranej suity BWV 1007 – 1012

II etap

Program:

 • Dowolnie wybrana Suita BWV 1007 – 1012

 

Kategoria IV – Altówka: studenci i absolwenci I etap – nagranie video

Program:

 • Allemande i Courante lub Sarabanda i Gigue z dowolnie wybranej suity BWV 1007 – 1012

II etap

Program:

 • Dowolnie wybrana Suita BWV 1007 – 1012

 

Kategoria V – Wiolonczela: uczniowie szkół II stopnia

I etap – nagranie video

Program:

 • Allemande i Courante lub Sarabanda i Gigue z dowolnie wybranej suity BWV 1007 – 1012

II etap

Program:

 • Dowolnie wybrana Suita BWV 1007 – 1012

 

Kategoria VI – Wiolonczela: studenci

I etap – nagranie video

Program:

 • Allemande i Courante lub Sarabanda i Gigue z dowolnie wybranej suity BWV 1007 – 1012

II etap

Program:

 • Dowolnie wybrana Suita BWV 1007 – 1012

VII. Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 24 października 2021 r. po zakończeniu przesłuchań
 2. Za wybitne wykonanie, decyzją jury, laureat I nagrody może otrzymać tytuł Grand Prix.
 3. Nagrody specjalne przyznaje jury.
 4.  Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.
 5. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe będą przekazane zdobywcom nagród i wyróżnień podczas Koncertu Laureatów 24 października 2021 r. 
 6. Wszystkie pozaregulaminowe wyróżnienia będą wręczone tego samego dnia.
 7. Jury może przyznać WYRÓŻNIENIA wykonawcom niezakwalifikowanym do etapu finałowego. 

VIII. Koszty podróży i zakwaterowania

 1. Każdy uczestnik zakwalifikowany do etapu finałowego pokrywa swoje koszty podróży i zakwaterowania.

IX. Informacje dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania, rejestrowania audio i video prezentacji konkursowych oraz koncertu laureatów wraz z prawem do ich publicznego odtwarzania i rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń technicznych, ilościowych i czasowych
 2. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje jury prawo decyzji ma dyrektor konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kolejności przesłuchań
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Sali do ćwiczeń minimum 60 minut przed planowanym terminem występu w II etapie konkursu. Sale będą udostępnione w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji i udziału w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 29.081997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozz.883 z późniejszymi zmianami
 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia zakwalifikowanie do udziału w konkursie.
 7. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pro Cello z siedzibą w Poznaniu, ul. Brzechwy 71
 8. Wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowi wyrażenie zgody na zawarte w regulaminie zapisy oraz wymienione informacje organizacyjne.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close