INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacje podstawowe 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych.
 2. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z czterech kategorii w zależności od specjalności:
  1. skrzypce 17 – 28 lat
  2. altówka 17 – 28 lat
  3. wiolonczela 17 – 28 lat
  4. Bach Junior Competition (skrzypce, altówka, wiolonczela) 12 – 17 lat

Przebieg konkursu

 1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów.
 2. I etap polega na dokonaniu nagrania programu określonego w regulaminie oraz udostępnieniu go na portalu youtube.com w terminie do dnia 1 czerwca 2024. Ogłoszenie finalistów nastąpi 30 czerwca 2024.
 3. W kategorii 4 konkurs jest jednoetapowy.
 4. II etap będzie miał formę przesłuchań, które odbędą się w dniach we wrześniu 2024 w AULI Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie formularza dostępnego (zawierającego link do nagrania) oraz dokonania opłaty wpisowej na konto organizatora w terminie do dnia 1 czerwca 2024.
 2.  Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą przyjmowane.

Opłaty

 1. Opłata rejestracyjna dla kategorii 1-3 wynosi 50€. Opłata rejestracyjna dla kategorii 4 wynosi 20€.
 2. Płatności należy dokonać za pomocą jednej z bramek płatniczych dostępnej w formularzu zgłoszenia, dostarczanej przez system Stripe. Dostępne bramki to BLIK, Przelewy24, ApplaPay oraz Google Pay.

REGULAMIN KONKURSU i REPERTUAR KONKURSOWY

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close