KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem danych jest: Fundacja Procello, ul. Brzechwy 71 lok. 312, 60-195 Poznań, NIP: 7792324904, KRS: 0000292242
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa.
 3. Fundacja Procello gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania. 
 4. Ponadto korzystamy z danych dostarczanych przez Google oraz przez Facebook w celach statystycznych oraz zwiększania trafności kierowanych reklam są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.
 5. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email:   info@bachsolocompetition.pl
 6. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.
 8. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych mojego dziecka / moich narusza przepisy prawa;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w International Bach Solo Competition #soloBACHcompetition 2021.
 11. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego konkursu.
 12. Dane mogą być powierzone m.in., następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:
  1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne;
  2. dostawcy oprogramowania, w tym oprogramowania analitycznego,
  3. dostawcy treści Serwisu, w tym z wykorzystaniem ich oprogramowania.
 
 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close